Ру Ўз O`z En

Moliyaviy hisobotlar

2024 yil 1 chorak yakunlari bo‘yicha

1.

 Balans

2.

 Byudjetdan tashqari xisob varoqlar bo‘yicha

3.

 Byudjetdan tashqari xisobvaroqlar bo‘yicha(4010, 4014) 

4.

Debitorlik va kreditorlik qarlar to‘g‘risida maʼlumot

5.

Xarajatlar smetasi ijrosi xisoboti2023 yil 4 chorak yakunlari bo‘yicha

1.

 Balans

2.

 Byudjetdan tashqari xisob varoqlar bo‘yicha

3.

 Byudjetdan tashqari xisobvaroqlar bo‘yicha(4010, 4014) 

4.

Debitorlik va kreditorlik qarlar to‘g‘risida maʼlumot

5.

Xarajatlar smetasi ijrosi xisoboti


2023 yil 2 chorak yakunlari bo‘yicha

1.

 Balans

2.

 Byudjetdan tashqari xisob varoqlar bo‘yicha

3.

 Byudjetdan tashqari xisobvaroqlar bo‘yicha(4010, 4014) 

4.

Debitorlik va kreditorlik qarlar to‘g‘risida maʼlumot

5.

Xarajatlar smetasi ijrosi xisoboti

 

2022 yil 4 chorak yakunlari bo‘yicha

  

1.   Balans
2. Xarajatlar smetasi ijrosi xisoboti
3.

Byudjetdan tashqari hisobvaraqlar bo‘yicha hisobot (4001)

4.

Byudjetdan tashqari hisobvaraqlar bo‘yicha hisobot (4010, 4014)

5.

Debitorlik va kreditorlik qarzlar to‘g‘risidagi maʼlumot.

6.

Moliyaviy bo‘lmagan aktivlar harakati to‘g‘risidagi HiSoBoT

7.

joriy yil moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi hisobot*


2022 yil 3 chorak yakunlari bo‘yicha

 

1.  

Balans

2.

Xarajatlar smetasi ijrosi xisoboti

3. Byudjetdan tashqari hisobvaraqlar bo‘yicha hisobot (4001)
4. Byudjetdan tashqari hisobvaraqlar bo‘yicha hisobot (4010, 4014)
5.

Debitorlik va kreditorlik qarzlar to‘g‘risidagi maʼlumot.

6.

Tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida.

 

2022 yil 2 chorak yakunlari bo‘yicha

 

1.  

Balans

2.

Xarajatlar smetasini bajarish bo‘yicha hisobot

3.

Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot (4001)

4.

Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot (4014)

5.

Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi maʼlumotlar

6.

Tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risidaText to speech